31

Th 12

RPC là gì, Json RPC hoạt động như thế nào

RPC là gì, Json RPC hoạt động như thế nào

  • Ismartvnn
  • 0 bình luận

Đối với những lập trình viên Dapp ETH thì hẳn sẽ không còn lạ lẫm với thư viện web3.js để giao tiếp với các ethereum node, web3 đưa cho chúng ta một bộ interfaces tương đối chuẩn cho các phương thức RPC

 

 

Thường thì các ứng dụng Dapp với ETH hay những chain được fork ra từ ETH thì có thể dùng web3 là đủ hết các chức năng cần có rồi tuy nhiên gần đây mình có phát triển một vài ứng dụng đòi hỏi độ phản hồi khá nhanh nên đã phải mò mẫm trực tiếp vào thẳng RPC để tăng tốc độ lấy dữ liệu. Vậy RPC là gì và nó hoạt động như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu

RPC là gì ?

Khi bạn viết chương trình, chắc hẳn bạn cũng đã quen với các khái niệm thủ tụchàm. Các đoạn chương trình lặp đi lặp lại bạn viết lại thành một hàm (hay thủ tục) và sau đó khi dùng chỉ cần gọi thủ tục hoặc hàm đó với các tham số thích hợp. Các thủ tục hoặc hàm đó bạn có thể:

- Để chung trong một file nguồn cùng với chương trình chính,
- Để trong một file nguồn khác và được include vào file nguồn chính khi cần,
- Được biên dịch sẵn và để trong một thư viện hoặc unit để các chương trình khác của bạn (cùng được viết bằng một ngôn ngữ) sử dụng,
- Được biên dịch sẵn để trong file DLL để các chương trình (được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau) sử dụng.

Điểm chung của tất cả các phương thức trên là các hàm và thủ tục cần gọi đều nằm trên cùng một máy với nơi gọi chúng. Tuy nhiên bạn có thể thấy là nơi gọi và hàm cần gọi có thể được tách rời nhau ra: từ chung file, đến khác file, rồi đến khác ngôn ngữ

Remote Procedure Call  (RPC) – Thủ tục gọi hàm từ xa là một kỹ thuật tiến bộ cho quá trình kết nối từ Client đến Server để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ. RPC cho phép client có thể kết nối tới 1 dịch vụ sử dụng dynamic port nằm ở một máy tính khác. Trong hệ thống mạng máy tính hiện nay có rất nhiều dịch vụ và ứng dụng sử dụng cơ chế kết nối RPC, ví dụ quá trình đồng bộ của các Domain Controller trong hệ thống  Active Directory, hoặc khi MS Outlook kết nối tới MS Exchange Server… Nhằm mục đích tìm hiểu về cơ chế hoạt động của RPC, trong bài viết này, sẽ giới thiệu với các bạn “Cơ chế hoạt động của Remote Procedure Call (RPC)”

Kiến trúc của RPC:

RPC được thiết kế để cung cấp cho việc truyền tải thông tin giữa client và server dễ dàng hơn,  bảo mật hơn, và thuận tiện hơn cho việc đồng bộ hóa các luồn dữ liệu. Các hàm chứa trong RPC hỗ trợ cho việc truy cập bất kỳ chương trình nào đòi hỏi phương pháp giao tiếp từ client đến server. Hình bên dưới sẽ cho chúng ta thấy kiến trúc của RPC

 

Các thành phần của RPC

Thành phần

Miêu tả

Client or server process

Chương trình hoặc dịch vụ trả lời từ yêu cầu của RPC

RPC stubs

Những hệ thống chương trình con được dùng bởi client hoặc server khởi động yêu cầu RPC.

Marshalling engine

(NDR20 hoặc NDR64)

Cung cấp một giao diện chung giữa RPC Client và RPC Server và được chia làm 2 loại: NDR20 và NDR64. NDR20 được dùng cho hạ tầng 32 bits. Trong khi đó NDR64 được tối ưu dùng cho hạ tầng 64 bits. Client và Server sẽ thương lượng nên chọn NDR20 hay NRD64 để giao tiếp với nhau

Runtime application programming interface (API)

Cung cấp giao diện cho RPC tới Clients hoặc Servers. Thông thường, RPC Clients và Servers sẽ gọi hàm API (giao diện lập trình ứng dụng) để khởi tạo RPC và chuẩn bị cấu trúc dữ liệu sẽ được sử dụng để thực hiện cuộc gọi RPC. Lớp API sẽ quyết định nếu yêu cầu RPC đến từ marshalling engine hoặc trực tiếp từ client/server đến máy chủ nội bộ hoặc máy chủ từ xa. Sau đó lớp API sẽ dẫn đường cho RPC đến Connection RPC, Datagram RPC hoặc Local RPC Layers

Connection RPC protocol engine

Được sử dụng khi RPC yêu cầu giao thức kết nối. Lớp này sẽ chỉ định sử dụng giao thức kết nối nếu RPC được gửi đi hoặc nhận được một kết nối hướng tới RPC

Datagram RPC protocol engine

Được sử dụng khi RPC yêu cầu giao thức phi kết nối. Lớp này sẽ chỉ định sử dụng giao thức phi kết nối nếu RPC được gửi đi hoặc nhận được một phi kết nối tới RPC

Local RPC protocol engine

Được sử dụng khi Server và Client đặt trong cùng một host.

Registry

Được truy cập khi dịch vụ RPC đầu tiên được tải về. Các thành phần trong registry sẽ chỉ định dãy port IP và tên thiết bị của các card mạng để RPC có thể  kết hợp chúng lại với nhau. Trừ khi API ép buộc RPC phải dùng, Registry sẽ không được sử dụng trong hoạt động của RPC

Win32 APIs

(kernel32.dll, advapi32.dll, ntdll.dll)

Kernel32.dll là  một file thư viện động 32 bits có trong Windows NT. File này chịu trách nhiệm quản ly‎ bộ nhớ, các hoạt động vào ra của hệ thống

Advapi32.dll là file nâng cao của Windows 32 dựa trên giao diện lập trình ứng dụng. File này hỗ trợ về bảo mật và gọi các registry

Ntdll.dll là file dll quản lý‎ chức năng các file hệ thống của Windows NT

SSPI

(secur32.dll)

Cung cấp giao diện bảo mật cho RPC. File secur32.dll sẽ thương lượng cách dùng cho việc chứng thực và mã hóa như: Kerberos, NTLM, hoặc Secure Sockets Layer (SSL)

Endpoint Mapper (EPM)

(rpcss.dll)

Rpcss.dll (Remote procedure call subsystem) chủ yếu cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ COM, nhưng một phần của Rpcss.dll được dùng cho EPM. RPC Server liên lạc với EPM để nhận những điểm kết thúc động và đăng ký những điểm này vào cơ sở dữ liệu của EPM. Rồi sau đó khi RPC Clients muốn kết nối tới RPC Server, nó sẽ liên lạc với EPM để nhờ EPM phân giải những điểm kết thúc..

Active Directory

Chỉ được sử dụng cho quá trình xử lý RPC client khi giao diện bảo mật cụ thể như Kerberos hoặc Negotiate như nhà cung cấp bảo mật hoặc khi Server dùng NTLM như nhà cung cấp bảo mật

Used in the RPC client process only when the security interface specifies Kerberos or Negotiate as the security provider or when the server uses NTLM as the security provider.

Network stack

Được sử dụng thông qua các yêu cầu  và trả lời của RPC giữa Client và Server

Kernel

Được sử dụng thông qua các yêu cầu  và trả lời của RPC giữa Client và Server

 

Quá trình xử lý và tương tác của RPC

Các thành phần của RPC sẽ giúp cho Clients xử lý dễ dàng bằng cách gọi hàm nằm trên một chương trình từ xa. Client và Server có một địa chỉ không gian riêng; điều đó có nghĩa là mỗi nguồn tài nguyên bộ nhớ của Client và Server cấp phát cho dữ liệu sẽ được dùng bởi hàm.

 

 

Quá trình xử lý của RPC bắt đầu từ phía Client. Ứng dụng từ phía Client sẽ gọi Client stub thay vì client phải viết code triển khai cho hàm đó. Các stub sẽ được biên soạn và liên kết với các ứng dụng từ phía client trong quá trình phát triển. Thay vì chứa mã code để thực hiện thủ tục gọi hàm từ xa, các code của stub sẽ yêu cầu truy vấn những tham số từ địa chỉ không gian của Client và sau đó chuyển chúng vào thư viện chạy thực của client. Sau đó, thư viện chạy thực của client sẽ biên dịch những tham số cần thiết vào định dạng chuẩn NDR (Network Data Representation) để chuyển giao cho Server.

Tiếp theo stub của Client sẽ gọi hàm trong thư viện chạy thực của Client (rpcrt4.dll) để gửi các yêu cầu và thông số của nó đến server. Nếu server được đặt trong cùng 1 host với client, thư viện chạy thực có thể sử dụng các tính năng của Local RPC (LRPC) và  thông qua các yêu cầu của RPC tới Windows kernel cho việc truyền tải đến server. Nếu server được đặt ở một host khác, thư viện chạy thực sẽ xác định một giao thức truyền tải thích hợp và thông qua các yêu cầu của RPC đến Network Stack cho việc truyền tải đến server. RPC có thể dùng các cơ chế trao đổi khác (Interprocess Communications – IPC) như: Name pipes và Winsock để thực hiện truyền tải đến server.

Bảng dưới đây sẽ liệt kê các giao thức mạng hỗ trợ RPC và các loại RPC kết nối với giao thức tương ứng được sử dụng

Protocol

RPC Type

Transmission Control Protocol (TCP)

Connection–oriented

Sequenced Packet Exchange (SPX)

Connection–oriented

Named Pipe

Connection–oriented

HTTP

Connection–oriented

User Datagram Protocol (UDP)

Connectionless

Cluster Datagram Protocol (CDP)

Connectionless

 

Khi Server nhận được yêu cầu của RPC(từ phía client trong nội bộ hoặc client từ xa), các hàm trong thư viện chạy thực RPC của Server chấp nhận các yêu cầu và gọi hàm xử lý‎ Server Stub. Server stub sẽ truy vấn các tham số từ network buffer và chọn 1 trong 2 loại NDR20 hoặc NDR64 (trong NDR Marshalling Engines), sau đó chuyển đổi chúng từ định dạng truyền tải mạng sang định dạng theo yêu cầu bởi mày chủ. Sau đó các thủ tục từ xa sẽ được chạy, có khả năng xuất ra các tham số và trả về giá trị. Khi các thủ tục từ xa hoàn tất, một chuỗi các bước tương tự sẽ trả về dữ liệu cho Client

Các thủ tục từ xa trả dữ liệu của nó về cho Server Stub, chọn 1 trong 2 loại NDR20 hoặc NDR64 (trong NDR Marshalling Engines), chuyển đổi những tham số được xuất ra thành định dạng truyền tải mạng đến client và trả chúng vào thư việc chạy thực RPC của Server. Sau đó thư viện chạy thực RPC của Server sẽ truyền tải dữ liệu đến máy tính của Client bằng LRPC hoặc qua network.

Client hoàn tất các thủ tục bằng cách chấp nhận dữ liệu qua mạng và trả dữ liệu về để gọi hàm. Thư viện chạy thực RPC của Client nhận được thủ tục từ xa trả về giá trị, chuyển đổi giá trị từ NDR 20 hoặc NDR64 về định dạng được dùng bởi Client, và trả chúng về client stub.

Các Cổng (Ports) dùng cho RPC

Các chương trình RPC Server thông thường dùng những port động (đế tránh gây xung đột với các chương trình và các giao thức đã được đăng ký trong dãy Well-known TCP Ports). Bảng dưới đây sẽ liệt kệ các port dùng cho RPC

Service Name

UDP

TCP

HTTP

80, 443, 593

80, 443, 593

Named Pipes

445

445

RPC Endpoint Mapper

135

135

RPC Server Programs

<Dynamically assigned>

<Dynamically assigned>

 

JSON-RPC là gi?

JSON-RPC là một giao thức gọi thủ tục từ xa (RPC) không trạng thái, trọng lượng nhẹ. Về cơ bản, đặc tả này xác định một số cấu trúc dữ liệu và các quy tắc xung quanh quá trình xử lý của chúng. Giao thông bất khả tri ở chỗ các khái niệm có thể được sử dụng trong cùng một quy trình, qua ổ cắm, qua HTTP hoặc trong nhiều môi trường truyền thông báo khác nhau. Nó sử dụng JSON ( RFC 4627 ) làm định dạng dữ liệu

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây https://ethereum.org/en/developers/docs/apis/json-rpc/

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: