20

Th 11

Khái niệm cơ bản về Blockchain

Khái niệm cơ bản về Blockchain

  • Ismartvnn
  • 0 bình luận

Blockchain là gì?

Blockchain(chuỗi khối), tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó , kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch

 

Đặc điểm chính của Blockchain

Có nhiều đặc điểm của Blockchain nhưng có thể tóm gọn lại Blockchain bao gồm những đặc điểm sau

- Cơ sở dữ liệu phân tán

Thông tin được tổ chức trên một blockchain tồn tại dưới dạng cơ sở dữ liệu được chia sẻ và hòa hợp liên tục. Đây là cách để sử dụng mạng với những lợi ích rõ ràng. Cơ sở dữ liệu blockchain không được lưu trữ ở duy nhất một vị trí nào, nghĩa là các bản ghi được lưu trữ một cách công khai, dễ kiểm chứng. Không có một phiên bản tập trung nào của cơ sở dữ liệu này tồn tại, nên hacker cũng chẳng có cơ hội nào để tấn công nó. Blockchain được lưu trữ bởi hàng triệu máy tính cùng lúc, dữ liệu của nó có thể truy cập bởi bất cứ ai trên Internet

Blockchain giống như Google Docs:

Cách chia sẻ tài liệu thông thường khi cộng tác là gửi tài liệu Microsoft Word cho một người khác qua email và yêu cầu họ sửa nó. Vấn đề trong trường hợp này là bạn cần phải đợi cho đến khi nhận được một bản sao lưu được gửi trở lại thì mới có thể xem hoặc thực hiện những thay đổi khác, vì đã bị khóa quyền chỉnh sửa cho đến khi người cộng tác của bạn hoàn tất việc chỉnh sửa

Tính bền vững của blockchain

Bằng cách lưu trữ những khối thông tin giống nhau trên mạng lưới của mình, blockchain không thể:

  • Bị kiểm soát bởi bất kỳ một thực thể nào
  • Không có điểm thiếu sót, lỗi duy nhất nào

Minh bạch và không thể bị phá vỡ

Mạng lưới blockchain tồn tại trong trạng thái của sự thỏa thuận, tự động kiểm tra 10 phút một lần. Một loại hệ sinh thái tự kiểm soát giá trị kỹ thuật số, mạng lưới sẽ điều hòa mọi giao dịch xảy ra trong khoảng 10 phút. Mỗi nhóm giao dịch này được gọi là khối. Hai đặc tính quan trong được rút ra từ đây:

  • Minh bạch: Dữ liệu được nhúng trong mạng như một khối, công khai.
  • Nó không bị thể bị hỏng: Khi thay đổi bất kỳ đơn vị thông tin nào trên blockchain có nghĩa là sử dụng một lượng lớn máy tính để ghi đè lên toàn bộ mạng.

Một mạng lưới các nút

Một mạng lưới các nút tính toán tạo thành blockchain. Nút ở đây là máy tính được kết nối với mạng blockchain, sử dụng client để thực hiện nhiệm vụ xác nhận và chuyển tiếp các giao dịch. Nút sẽ nhận được một bản sao của blockchain, được tải tự động khi tham gia mạng lưới blockchain

Tích hợp Smart contract (hợp đồng thông minh):

Dựa vào đó các điều khoản được ghi trong hợp đồng thông minh sẽ được thực thi khi các điều kiện trước đó được thỏa mãn, không ai có thể ngăn cản hoặc hủy nó.

 

Có những loại Blockchain nào?

Có thể chia Block Chain thành 2 loại: 

1. Public Blockchains: Blockchains công khai là mạng máy tính mở, phi tập trung có thể truy cập được cho bất kỳ ai muốn yêu cầu hoặc xác thực giao dịch (kiểm tra độ chính xác). Những người (thợ đào) xác thực giao dịch sẽ nhận được phần thưởng

2. Private Blockchains: Các blockchains riêng tư không được mở, chúng có các hạn chế về quyền truy cập. Những người muốn tham gia cần có sự cho phép của quản trị viên hệ thống. Chúng thường được quản lý bởi một thực thể, có nghĩa là chúng tập trung. Ví dụ: Hyperledger là một blockchain riêng tư, được cấp phép

(Các khái niệm này khá phức tạp, chúng tôi sẽ viết 1 bài viết chi tiết về 2 khái niệm này)

 

Cách thức hoạt động của Blockchain

Blockchain bao gồm ba khái niệm quan trọng: khối, nútcông cụ khai thác.

Khối
Mọi chuỗi đều bao gồm nhiều khối và mỗi khối có ba phần tử cơ bản:

Dữ liệu trong khối.
Một số nguyên 32 bit được gọi là số nguyên. Nonce được tạo ngẫu nhiên khi một khối được tạo, sau đó tạo ra băm tiêu đề khối.
Hàm băm là một số 256-bit được thêm vào từ mã. Nó phải bắt đầu với một số lượng lớn các số 0 (tức là cực kỳ nhỏ).
Khi khối đầu tiên của một chuỗi được tạo, một nonce tạo ra hàm băm mật mã. Dữ liệu trong khối được coi là đã ký và mãi mãi gắn liền với nonce và hash trừ khi nó được khai thác.

Thợ mỏ
Người khai thác tạo ra các khối mới trên chuỗi thông qua một quá trình được gọi là khai thác.

Trong một chuỗi khối, mỗi khối đều có hàm băm và hàm băm riêng biệt, nhưng cũng tham chiếu đến hàm băm của khối trước đó trong chuỗi, vì vậy việc khai thác một khối không dễ dàng, đặc biệt là trên các chuỗi lớn.

Các thợ mỏ sử dụng phần mềm đặc biệt để giải quyết vấn đề toán học vô cùng phức tạp về việc tìm ra một nonce tạo ra một hàm băm được chấp nhận. Bởi vì nonce chỉ có 32 bit và băm là 256, nên có khoảng bốn tỷ tổ hợp nonce-băm có thể phải được khai thác trước khi tìm thấy đúng. Khi điều đó xảy ra, những người khai thác được cho là đã tìm thấy "nonce vàng" và khối của họ được thêm vào chuỗi.

Thực hiện thay đổi đối với bất kỳ khối nào trước đó trong chuỗi yêu cầu khai thác lại không chỉ khối có thay đổi mà còn tất cả các khối sau đó. Đây là lý do tại sao việc thao túng công nghệ blockchain cực kỳ khó khăn. Hãy coi đó là "sự an toàn trong toán học" vì việc tìm ra các dấu ngoặc vàng đòi hỏi một lượng lớn thời gian và khả năng tính toán.

Khi một khối được khai thác thành công, sự thay đổi được tất cả các nút trên mạng chấp nhận và người khai thác được thưởng về mặt tài chính.

Tổng kết

Blockchain thực sự có thể biến đổi thị trường, vì chúng ta có thể kiểm soát được mọi giao dịch, hợp đồng hoặc bất kỳ sự di chuyển nào trong mạng. Chúng ta có thể làm cho các giao dịch và quy trình P2P trở nên minh bạch, được bảo mật với sự trợ giúp của mật mã, có dấu thời gian và dễ theo dõi. Điều này khác với Internet ngày nay, nơi các trung gian đóng vai trò quan trọng. Các công ty như Facebook, Google, chính phủ, ngân hàng, công ty công nghệ cao đều là những trung gian ảnh hưởng đến thông tin và quy trình trong mạng Internet. Blockchain loại bỏ những trung gian như vậy vì lợi ích của tất cả mọi người

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: